Aprites ekonomika

Aprites ekonomika

Apbūvētā vide rada gandrīz 40% no pasaules CO2 emisijām, izmanto 50% izejvielu un rada aptuveni 40% cieto atkritumu. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt ēku ietekmi uz vidi un oglekļa emisijas, ir veicināt aprites ekonomiku. Aprites ekonomikā produkti un materiāli tiek izmantoti pēc iespējas ilgāk, ietaupot neapstrādātus dabas resursus.

Avots: UNEP, IPCC, WGBC - Advancing net zero 2019

Aprites ekonomika ietaupa enerģiju un neapstrādātus dabas resursus. Tas nozīmē ražošanu bez atkritumiem un apņemšanos stingri izmantot izejvielas.

Mazāk neapstrādātu un fosilo izejvielu

ISOVER stikla vate, akmens vate un ULTIMATE™ risinājumi ir izgatavoti no gandrīz 100% dabīgām izejvielām. Arī šie dabas resursi izsīkst, un tāpēc arvien svarīgāk ir palielināt mūsu produktos esošo otrreizējo izejvielu (otrreizējās pārstrādes stikla, ražošanas atkritumu) daudzumu. 

 

Turklāt visi mūsu materiāli ir pilnībā pārstrādājami, un to ražošanā tiek izmantots ievērojams daudzums pārstrādātu izvejvielu un ražošanas laikā radušos atgriezumu. 

Pārstrādāts un lietojams

  • Akmens vate


Mūsu akmens vate ir izgatavota no līdz pat 50% pārstrādātu izejvielu. Tīros atgriezumus no būvlaukumiem vai rūpnieciskajiem klientiem var pārstrādāt atpakaļ ražošanas procesā vai citos Saint-Gobain grupas produktos. Ēkas dzīves cikla beigās akmens vati nevar tieši pārstrādāt tādu, kāda tā ir, bet tā tiek lietderīgi izmantota, piem. kā izejmateriālu ģeopolimēram, kas aizstāj cementu vai, piemēram, Leca grants, kas aizstāj dabisko mālu. 

 

  • Stikla vate


Stikla vate satur līdz pat 80% otrreizēji pārstrādāta stikla, kas samazina poligonu atkritumu daudzumu un nepieciešamību pēc neapstrādātām izejvielām. Pārstrādāts stikls no dažādiem avotiem, piemēram, ēku remontdarbu un šķembu stikls, automašīnu vējstikli un neona caurules, uzlabo galaprodukta kvalitāti un samazina stikla kausēšanai nepieciešamo enerģiju līdz pat 30%. Viena tonna pārstrādāta stikla aizvieto 1200 kg neapstrādātu izejvielu, piem. 800 kg smilšu. 

o   Mūsdienās vairāk nekā 75% stikla vates procesa atkritumu tiek atkārtoti pārstrādāti ražošanas procesā. 

Aprites ekonomika: mēs piešķiram saviem produktiem jaunu dzīvi

Lai veicinātu aprites ekonomiku, mēs pastāvīgi attīstām pakalpojumus, kas palīdz mūsu klientiem nogādāt apritē un utilizācijā vai nu tīros atgriezumus, vai minerālvates atkritumus, kas radušies ēku dzīves cikla beigās. No šādā veidā izveidotās izejvielas var izgatavot jaunus stikla vates izstrādājumus, piemēram, pūšamo vate, vai citus izstrādājumus, piemēram, Leca grants vai otrreizējās pārstrādes betona saistvielas.

Aprites ekonomikas trīs gadu inovāciju projekts WOOL2LOOP, kurā tiek izmantoti būvniecības nozares minerālvates atkritumi, saņēma ievērojamu ES finansējumu 5,3 miljonu eiro apmērā no ES finansējuma programmas “Apvārsnis 2020”. 

WOOL2LOOP ir Eiropā pirmais ES inovāciju projekts, kas koncentrējas tikai uz būvniecības nozares minerālvates atkritumu izmantošanu. Turklāt projekts ir pirmais komercializācijas projekts pasaulē, kurā minerālvates atkritumus izmanto kā ģeopolimēru izejvielu. 

 

Vairāk par projektu lasiet šeit vai www.wool2loop.eu 

Sazinies ar mums

Ja neesi atradis interesējošo informāciju, sazinies ar mūsu pārstāvi!