Ilgtspējīgi izolācijas risinājumi rūpniecībā

Ilgtspējīgi izolācijas risinājumi rūpniecībā

Ilgtspējīga un zema oglekļa satura būvniecība

 

 

Ilgtspējīgas rūpnieciskās izolācijas neizmantotais potenciāls

 

Eiropas Savienība ir izvirzījusi divus vērienīgus mērķus, lai atbalstītu pāreju uz klimatneitrālu sabiedrību:

  • siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana līdz 2030. gadam vismaz par 55%

  • līdz 2050. gadam būt klimatneitrālam bez oglekļa dioksīda emisijām 

To, protams, var panākt tikai ar visu galveno nozaru atbalstu un līdzdalību, tostarp rūpniecību un energoapgādi, kas veido apm. 35% no Eiropas primārās enerģijas patēriņa un 49% no ES emisijām.

Lai gan ietaupījumu iespējas dažādos reģionos un nozarēs var atšķirties, enerģijas patēriņa, temperatūras profilu un degvielas kombināciju atšķirību dēļ visas nozares var to darīt.

Tas var šķist pārsteidzoši, taču rūpniecībā, energoietilpīgā nozarē, siltināšana joprojām lielā mērā netiek izmantota. Tāpēc daudzu rūpniecības uzņēmumu zemā energoefektivitāte ir izplatīta tendence. Lietas būtība ir tāda, ka pašlaik nav noteikumu, kas noteiktu Eiropas rūpniecībā uzstādāmās izolācijas minimālo veiktspēju.

 

  Spēkstacija Būvnormatīvi (Sienas) 2016. gads
Temperatūra 250°C 18°C-22°C
Siltumazudumi 150 W/m² < 4 W/m²
EU average
Izolācijas biezums 100 mm 100-250 mm

 

Pirmkārt, izmantotās izolācijas līmenis bieži vien ir ierobežots ar drošības prasībām, t.i., maksimālās virsmas temperatūras noteikšanu, kondensāta novēršanu, procesa vajadzībām vai tikai vispārēju maksimālo siltuma plūsmas ātruma blīvumu.

  • Turklāt rūpnieciskās izolācijas specifikācijas bieži ir novecojušas un joprojām ir balstītas uz enerģijas cenām un vides prasībām pirms 10, 20 vai pat 30 gadiem.

  • Visbeidzot, daudzos gadījumos rūpnieciskā siltumizolācija tiek slikti uzturēta, un dažas daļas paliek neizolētas un veido siltuma tiltus, kas izraisa pārmērīgus siltuma zudumus un novēršamas oglekļa dioksīda emisijas. 

 

Daļēji tas ir saistīts ar informācijas trūkumu galveno lēmumu pieņēmēju vidū par rūpnieciskās izolācijas lielajām enerģijas taupīšanas iespējām, kā arī atbildības sadalījumu vai neskaidrību lēmumos, kas saistīti ar uzturēšanu un energopārvaldību. Turklāt siltināšana veido tikai salīdzinoši nelielu daļu no investīcijām, tāpēc plānošanas posmā un renovācijas programmās tā netiek pietiekami ņemta vērā vai precizēta. 

 

Ikgadējais kopējais ietaupījumu potenciāls ES-27

  Ikgadēja efektīva ietaupījuma iespējas Ikgadējais enerģijas taupīšanas potenciāls
Enerģijas ietaupījuma potenciāls 620 PJ 710 PJ
CO2 emisiju samazināšanas potenciāls 49 Mt CO 56 Mt CO
Siltuma zudumu samazināšana no virsmām -66 % -75 %

Avots: ECOFYS report (EiiF)

 

Rezumējot, var secināt, ka nozarē izolācijas sistēmas joprojām pārāk reti tiek veidotas, balstoties uz rentabilitātes kritērijiem izolētās iekārtas dzīves cikla laikā un vēl retāk balstoties uz ilgtspējības kritērijiem.

Vai tu zināji...?

Vides ziņojumi jeb EPD ir standartizēti dokumenti, kuru pamatā ir standarta dzīves cikla analīze (Life Cycle Assessment, LCA), kas atspoguļo produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā. 

Rūpnieciskā izolācija var veicināt:

  • CO2 ekv. emisiju samazināšana par 40 Mt 

  • Rūpnieciskās enerģijas patēriņa samazināšana par 14 Mt katru gadu, kas atbilst 10 miljonu mājsaimniecību enerģijas patēriņam

 

Rūpnieciskās enerģijas patēriņa samazināšana
Avots: EiiF pētījums 2021

Energoefektīvas izolācijas sistēmas palīdz nozarei samazināt oglekļa dioksīda emisijas un veicina ES klimata mērķu sasniegšanu. Papildus tam tie samazina arī oglekļa nodokļus un ražotāja enerģijas izmaksas.


TIPCHECK Audits

 

Mēs varam atbalstīt šīs izmaiņas ar TIPCHECK (Tehniskās izolācijas veiktspējas pārbaudes) programmu, kas nodrošina jūsu pašreizējās izolācijas sistēmas ekspertu analīzi un palīdz jums noteikt energoefektīvākas taupīšanas iespējas.

 

Kas ir TIPCHECK?

TIPCHECK ir energoaudita programma rūpniecības uzņēmumiem. To ieviesa Eiropas Rūpnieciskās izolācijas fonds (EiiF), lai taupītu enerģiju un samazinātu oglekļa dioksīda emisijas, izmantojot izolāciju.

 

Kāpēc veikt TIPCHECK auditu? 

TIPCHECK pārbaudēs tiek novērtētas esošo telpu izolācijas sistēmas, plānotie projekti vai modernizējumi un parādīts, kā efektīvāka siltumizolācija varētu: 

  • Ietaupīt enerģiju

  • Ietaupīt izmaksas 

  • Piedalīties tīrākā ražošanā, samazinot CO2 emisijas 

 

Pieredze liecina, ka izolācijas investīciju atmaksāšanās laiks pēc TIPCHECK audita pārsvarā ir tikai 1-2 gadi. Turklāt ikgadējais enerģijas ietaupījums, ko var sasniegt, bieži vien ir 200 000 līdz 400 000 MWh, kas samazina TIPCHECK klientu ražošanas izmaksas par vairāk nekā 7 miljoniem eiro gadā. 

Papildus energoefektivitātes potenciālu identificēšanai un izmantošanai TIPCHECK temperatūras enerģijas audits var palīdzēt noteikt procesa efektivitātes uzlabojumus un personāla drošības riskus. 

 

Kā tiek veikts Saint-Gobain's TIPCHECK pārbaudes process?

 

Saint-Gobain mums ir 13 sertificēti TIPCHECK inženieri, kuri var veikt TIPCHECK auditus gan iekšējās ražotnēs, gan pie klientu rūpnīcās. Lai sagatavotos auditam, TIPCHECK inženieris pieprasa provizorisku informāciju par auditējamajām instalācijām: vispārīgus un detalizētus rasējumus, auditējamo zonu aktuālos izolācijas datus, katras zonas darba temperatūru, procesa diagrammu, izmantotās enerģijas veidu (gāze, elektrība). uc) un enerģijas cenu.
 

Pēc tam audits notiek trīs posmos:

1. Mērījumi uz vietas, lai savāktu visu informāciju.

2. Pamatojoties uz savāktajiem datiem, veicam instalāciju faktiskās darbības inventarizāciju, ņemot vērā esošo izolāciju. Tad mēs iesakām optimizētu izolācijas sistēmu. 

3. Visbeidzot, mēs piegādājam klientam standartizētu TIPCHECK ziņojumu, kas satur detalizētus pārbaudes secinājumus. 

Vai tu zināji... ?

Isover ir viens no EiiF (Eiropas Rūpnieciskās izolācijas fonds )dibinātājiem. Tā ir neitrāla bezpeļņas institūcija, kas veicina izolāciju kā galveno metodi ilgtspējības un rentabilitātes uzlabošanai. Kopš dibināšanas 2009. gadā EiiF ir sevi pierādījis kā resurss rūpniecībai, kurai jāsamazina oglekļa dioksīda emisijas un jātaupa enerģija. EiiF sniedz faktus un skaitļus, publicē ziņojumus, faktu lapas un pētījumus, kas parāda, ka rūpnieciskajai izolācijai ir liels ietaupījuma potenciāls.

Sazinies ar mums

Ja neesi atradis interesējošo informāciju, sazinies ar mums!